پروفایل داوطلبان نگارش (عمومی)
پروفایل داوطلبان نگارش مقاله برای دانشنامه ایرانی برنامه درسی
مشخصات و رزومه کلیه داوطلبان نگارش مقاله برای دانشنامه، بر اساس نظم الفبائی در این قسمت قرار گرفته است. شایان ذکر است، افرادی که اعلام آمادگی کرده و متقاضی نگارش مقاله شدند و اسامی آنها در فهرست زیر موجود نیست، می توانند رزومه خود را به ایمیل دانشنامه ایرانی برنامه درسی به آدرس Daneshnamehicsa@ yahoo.com ارسال نمایند تا مشخصات آنها به همراه رزومه در این بخش قرار داده شود.

 
فهرست الفبائی داوطلبان (همراه با رزومه)
روزآمد شده در تاریخ 1392/7/
10
 
ردیف: نام خانوادگی، نام ردیف: نام خانوادگی، نام
1. آرمند، محمد (رزومه پیوست است)


3. آقاصالح، روح اله (رزومه پیوست است)

4. آل حسینی، فرشته (رزومه پیوست است)

5. احمدی، آمنه (رزومه پیوست است)

6. ادیب، یوسف (رزومه پیوست است)


7. اسدیان عباس بلاغی، سیروس (رزومه پیوست است)

8. امام جمعه، سید محمدرضا (رزومه پیوست است)

9. امین مظفری، فاروق (رزومه پیوست است)


10. اوحدی، محمود (رزومه پیوست است)

11. ایزدی، صمد (رزومه پیوست است)

12. باقری، خسرو (رزومه پیوست است)

13. بامدادی، جلال (رزومه پیوست است)

14. بدریان، عابد (رزومه پیوست است)

15. براتعلی، مریم (رزومه پیوست است)

16. برخورداری، رمضان (رزومه پیوست است)

17. بنی سی، پری ناز (رزومه پیوست است)

18. بیگدلی، شعله (رزومه پیوست است)

19. تورانی، حیدر (رزومه پیوست است)


20. جوادی پور، محمد (رزومه پیوست است)

21. حاتمی، جواد (رزومه پیوست است)

22. حسنی، محمد (رزومه پیوست است)

23. حسینی بیدخت، علیرضا (رزومه پیوست است)


24. حسینی خواه، علی (رزومه پیوست است)

25. حسینی لرگانی، سیده مریم (رزومه پیوست است)

26. حیدری عبدی، احمد (رزومه پیوست است)

27. خاقانی زاده، مرتضی(رزومه پیوست است)

28. خاکباز، عظیمه السادات (رزومه پیوست است)

29. خراسانی، اباصلت (رزومه پیوست است)

30. خسروی بابادی، علی اکبر (رزومه پیوست است)


31. خطیب زنجانی، نازیلا (رزومه پیوست است)

32. خوش خلق، ایرج (رزومه پیوست است)

33. دادرس، محمد (رزومه پیوست است)

34. دانای طوسی، مریم (رزومه پیوست است)

37. دوران، بهناز (رزومه پیوست است)

38. دژگاهی، صغری (رزومه پیوست است)

39. رسولی، آتوسا (رزومه پیوست است)

47. رضائی، منیره (رزومه پیوست است)


48. رضائیان ابرقوئی، علی (رزومه پیوست است)

40. رضوی، سید عباس (رزومه پیوست است)

41. زرافشان، علی (رزومه پیوست است)

42. زمانی، بی بی عشرت (رزومه پیوست است)


43. ساکی، رضا (رزومه پیوست است)

44. سجادی، سید مهدی (رزومه پیوست است)

45. سراجی، فرهاد (رزومه پیوست است)

46. سلطانی، اصغر (رزومه پیوست است)

47. سلیمی، جمال (رزومه پیوست است)


4. شادفر، حوریه (رزومه پیوست است)

59. شایان، سیاوش (رزومه پیوست است)

60. شبیری، سید محمد (رزومه پیوست است)

61. شریعت زاده جنیدی، سید مهدی (رزومه پیوست است)

62. شریفیان، فریدون (رزومه پیوست است)

63. شکاری، عباس (رزومه پیوست است)


64. شکرباغانی، اشرف السادات (رزومه پیوست است)

 
65. شمشیری، بابک (رزومه پیوست است)

66. صادقی، علیرضا (رزومه پیوست است)

67. صالحی عمران، ابراهیم (رزومه پیوست است)

68. صفایی موحد، سعید (رزومه پیوست است)

69. صفری، یحیی (رزومه پیوست است)


70. صمدی، پروین (رزومه پیوست است)

71. ضرابیان، فروزان (رزومه پیوست است)

72. ضرغامی، سعید (رزومه پیوست است)

73. طالبی، بهنام (رزومه پیوست است)

74. طهماسب زاده شیخلار، داود (رزومه پیوست است)


75. عابدینی بلترک، میمنت (رزومه پیوست است)

76. عراقیه، علیرضا (رزومه پیوست است)

77. عزیزی، نعمت الله (رزومه پیوست است)

78. عسگری، محبوبه (رزومه پیوست است)

79. عصاره، علیرضا (رزومه پیوست است)


80. علوی مقدم، سید بهنام (رزومه پیوست است)

81. علی عسگری، مجید (رزومه پیوست است)

82. عنانی سراب، محمدرضا (رزومه پیوست است)

83. عنایتی، ترانه (رزومه پیوست است)

84. غلام آزاد، سهیلا (رزومه پیوست است)

85. غلامی، خلیل (رزومه پیوست است)

86. فاضلی، احمدرضا (رزومه پیوست است)

87. فتحی واجارگاه، کورش (رزومه پیوست است)


88. فراستخواه، مقصود (رزومه پیوست است)

89. فرج الهی، مهران (رزومه پیوست است)

90. فلاحی، ویدا (رزومه پیوست است)

91. قاسم پور مقدم، حسین (رزومه پیوست است)

92. قائدی، یحیی (رزومه پیوست است)


93. قربان دردی نژاد، فرهاد (رزومه پیوست است)

94. قریب، گیتی (رزومه پیوست است)

95. کرامتی، انسی (رزومه پیوست است)

96. کرمی، مرتضی (رزومه پیوست است)

97. کشتی آرای، نرگس (رزومه پیوست است)

98. کیان، مرجان (رزومه پیوست است)


99. کیان، مریم (رزومه پیوست است)

100. گلزاری، زینب (رزومه پیوست است)

101. لطفی پور، شهناز (رزومه پیوست است)

102. محسن پور، بهرام (رزومه پیوست است)

103. محمدی، سحر (رزومه پیوست است)

104. محمدی، مهدی (رزومه پیوست است)

105. محمودی، رضا (رزومه پیوست است)

106. محمودی، فیروز (رزومه پیوست است)

107. معصومی، داوود (رزومه پیوست است)

108. معینی کیا، مهدی (رزومه پیوست است)


109. مفیدی، فرخنده (رزومه پیوست است)

110. ملکی، حسن (رزومه پیوست است)

111. منصوریان، یزدان (رزومه پیوست است)

112. مهرمحمدی، محمود 1 (اتوبیوگرافی پیوست است)

112. مهرمحمدی، محمود 2 (رزومه پیوست است)

113. موحدی، مرضیه (رزومه پیوست است)

114. موسوی، سید روح الله (رزومه پیوست است)

115. موسی پور، نعمت الله (رزومه پیوست است)

116. مومنی مهموئی، حسین (رزومه پیوست است)

117. نامی، شمسی (رزومه پیوست است)

118. نمکی، فاطمه (رزومه پیوست است)

119. نوری، علی (رزومه پیوست است)

120. نیک نام، زهرا (رزومه پیوست است)

121. هدایت پناه، احمد(رزومه پیوست است)

122. ودادهیر، ابوعلی (رزومه پیوست است)

123. یادگارزاده، غلامرضا (رزومه پیوست است)125. مختاریان، فرانک(رزومه پیوست است)